Papieska Światowa Sieć Modlitwy w Radomiu

Światowa Sieć Modlitwy w intencjach Ojca Świętego,

(do grudnia 2022 r. jako Apostolstwo Modlitwy)


 

Rekolekcje dla PŚSM w Radomiu,

dla Chętnych, Przyjaciół i Sympatyków

7 – 9 czerwca 2024 r.

 

SERCE BOGA – SERCE KOŚCIOŁA – MOJE SERCE

 

Rekolekcje poprowadzi o. Robert Wawer SJ z Warszawy, który obecnie pracuje na naszym jezuickim Wydziale Teologicznym, tuż obok Sanktuarium św. Andrzeja Boboli.

Odbędą się one w dniach: 7 – 9 czerwca 2024 r.,

* czyli od piątku, od Uroczystości Najświętszego Serca Pana,

* będą trwały przez sobotę, czyli Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,

* a w niedzielę podczas mszy św. o godz. 12:30 będzie miała miejsce nauka rekolekcyjna, potem nastąpi przyjęcie nowych członków do naszej wspólnoty i zakończenie rekolekcji.

W piątek i sobotę nauki rekolekcyjne będą odbywały się podczas mszy świętych o godz. 8:00 i 17:30.
Po spotkaniach porannych WSZYSCY uczestnicy są zaproszeni na dalszy ciąg spotkania do naszej salki w Domu zakonnym przy ul. A. Tybla 4.

 

———————————————————————————————-

 

Zapraszamy Członków i Przyjaciół

 

Intencja Papieska na maj 2024:

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii. 


Ważne wydarzenia w maju 2024:

19 maja – niedziela – Zesłanie Ducha Świętego.

26 maja – niedziela – Uroczystość Najświętszej Trójcy. Odpust w naszym kościele. i Dzień Matki.

30 maja – czwartek – Boże Ciało i procesja.

 

 

Czerwiec 2024 będzie dla nas bardzo intensywny i obfity w wydarzenia. I tak:

 

Intencja Papieska na czerwiec 2024:

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

 

2 czerwca – niedziela – I niedziela miesiąca i nasze nabożeństwo i msza św. o 12:00.

4 czerwca – wtorek – spotkanie Animatorów o godz. 16:00.

6 czerwca – czwartek – I czwartek miesiąca i nasza wspólna modlitwa o powołania oraz o utwierdzenie tych, którzy, którzy poszli za Jezusem. Czyli przynajmniej nabożeństwo po mszy św. o godz. 8:00.

7 czerwca – piątek – I piątek miesiąca i Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (Boże Serce). Początek rekolekcji, które są przygotowane specjalnie dla naszej wspólnoty – Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy w Radomiu. Rekolekcje poprowadzi o. Robert Wawer SJ z Warszawy. Msza św. z nauką, nabożeństwo wynagradzające NSPJ za grzechy własne i świata oraz „obowiązkowo” spotkanie w salce pod Domem zakonnym przy ul. A. Tybla 4.

8 czerwiec
– sobota – I sobota miesiąca. Msza św. i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za zniewagi i bluźnierstwa czynione przeciwko Jej Osobie i Imieniu. Drugi dzień rekolekcji. Prosimy nie zapomnieć o spotkaniu w salce.

9 czerwiec – niedziela – o godz. 12:30 msza św. i zakończenie rekolekcji dla PŚSM w Radomiu.

17-18 czerwca – poniedziałek i wtorek – pielgrzymka, o której na plakacie poniżej:

  

 


Pielgrzymka na Jasną Górę

17 września 2024 r., już tradycyjnie, jak co roku będziemy pielgrzymowali na Jasną Górę i do Paradyża. 

_______________________________________________________

 

REKOLEKCJE w 2023 r. PROWADZONE PRZEZ
o. Roberta Więcka SJ

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

 

Wersja tekstowa – stenogram!  (pdf.) rekolekcji:

1 Dzien rek. AM

2 Dzien rek AM_2023

3 Dzeiń rek. AM

 

——————————————————————————————————————

AM a obecnie PŚSM w Polsce i na świecie

https://www.ampolska.co/

Apostolstwo Modlitwy od 20 grudnia 2022 jest Stowarzyszeniem papieskim i nosi nazwę: Światowa Sieć modlitwy w Intencjach Papieża. Ponieważ nie ma jeszcze jednolitej utrwalonej nazwy i są problemy z oddaniem rzeczywistości w tłumaczeniu, czasami jest nazywane jako: Papieska Światowa Sieć Modlitwy (PŚSM), a czasami jako Światowa Sieć Modlitwy Papieża. Uważam, że czas wskaże najlepsze rozwiązanie.

PŚSM rozwija swą działalność w oparciu o parafie, diecezje oraz domy zakonne i posiada ramy organizacyjne i statut. Jego szczególnymi promotorami na świecie i w Polsce są Ojcowie Jezuici. Istnieje ono w ponad stu krajach świata. Jest to dzieło z eucharystyczno-ewangeliczną formą pobożności.

Oddajemy cześć Bożemu Sercu przez modlitwę i pracę, aby być jak najbliżej współczesnego człowieka. W Polsce powstało w latach sześćdziesiątych XIX wieku i obecnie działa ono na terenie całej Polski w różnych parafiach, posiadających ogniska AM. Działa także przez indywidualne apostolstwo osób nie zrzeszonych.

Początki AM

 • Powstało w południowej Francji w jezuickim kolegium w Vals w I połowie XIX w.
 • Ojcowie Franciszek Gautrelet i Henryk Ramiere opracowali ramy organizacyjne.
 • Celem było ożywienie apostolskiego ducha modlitwy studiującej tam młodzieży.

Struktura PŚSM

PŚSM (AM) jest apostolskim dziełem Kościoła podlegającym bezpośrednio Ojcu Świętemu. Na jego czele stoi Dyrektor generalny rezydujący w Rzymie. Dyrektor Krajowy przebywa w danym kraju, gdzie istnieje PŚSM. W Polsce jest on odpowiedzialny za PŚSM, za prowadzenie sekretariatu oraz wydawanie pisma „Modlitwa i Służba” (a kiedyś „Posłańca Serca Jezusowego”). Przyjęcia do PŚSM dokonuje kapłan odpowiedzialny za wspólnotę w danej parafii, w porozumieniu z Krajowym Sekretariatem. Wstępujący do PŚSM składa przyrzeczenie i otrzymuje dyplom. Żadne praktyki statutowe nie obowiązują członków pod grzechem.

Cel i środki PŚSM:

 • Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego.
 • Pogłębienie kultu NSPJ i ożywienie pobożności Eucharystycznej.
 • Składanie ofiary duchowej w intencjach wspólnoty Kościoła i świata.
 • Poświęcenie siebie i członków rodziny Bożemu Sercu.
 • Obchodzenie regularne pierwszych piątków miesiąca.
 • Celebracja liturgicznych obchodów Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz Chrystusa Króla.
 • Częsta Komunia św. wynagradzająca, godzina święta, modlitwa, codzienny rachunek sumienia.
 • Duchowość tego Stowarzyszenia jest ewangeliczno-misyjna oraz praktyczna.
 • Stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi.
 • Organizuje spotkania modlitewne, biblijne, apostolskie, ekumeniczne i inne.

Szerzenie czci do Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ)

Członkowie ofiarują codziennie rano wszystkie swoje modlitwy, prace, radości i cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Praktykują różne formy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusa i włączają się w ten sposób w dzieło zbawienia świata. W mieszkaniach umieszczają wizerunek Serca Bożego i noszą medalik. Stają się apostołami przyczyniającymi się do zapanowania Królestwa Bożego na ziemi.

Jedna z obietnic dana s. Małgorzacie Alacogue

Imiona tych, którzy czczą Serce Moje, zapiszę w Mym Sercu na wieki.
Słuszną jest więc sprawą, być apostołem i szerzycielem czci Boskiego Serca.

Figura lub obraz NSPJ

Wielu skupia swą uwagę na spokojnej, młodej twarzy Jezusa, Jego białej szacie, czerwonym płaszczu i na piersi mocno zarysowanym wielkim sercu w płomieniach. Jego rozpostarte ręce są gotowe do objęcia każdego. Ktokolwiek przed takim przedstawieniem stanie – grzesznik czy święty – łatwo dostrzeże kochające go Serce Zbawiciela. Zobaczy też gotowe do służby Jego ręce. Jezus jest stale dobry dla człowieka, nigdy nie odwraca się od niego i nie przestaje go miłować. Jego gorejące Serce to czytelny znak Jego miłości do wszystkich ludzi.

Dlaczego cześć NSPJ?

 • Bo Jego Serce to jasny, czytelny symbol miłości Boga do człowieka.
 • Bo jest to Miłość jedyna, ofiarna, najświętsza, najczystsza, najszlachetniejsza i najgorętsza.
 • Bo Jego przebite Serce może być dla nas wszystkich źródłem mocy i pewnym schronieniem.
 • Bo Bóg nas Nim kocha i wzbudza w naszych sercach pragnienie świętości i służby bliźnim.
 • Bo to prawdziwa cześć i pokorna manifestacja naszej ufnej wiary złożona Jezusowi.

Zobowiązania osób z PŚSM:

 • U początku dnia odmówienie modlitwy ofiarowania się Panu Bogu.
 • W ciągu dnia rozważenie jednej tajemnicy Różańca w intencjach Papieża.
 • Wieczorem przeprowadzenie rachunku sumienia minionego dnia.
 • W ciągu tygodnia udział w Eucharystii z Komunią św. wynagradzającą NSPJ.
 • Comiesięczne uczestniczenie w pierwszopiątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zapoznanie się z intencją papieską na dany miesiąc.

Zalecenia dla ognisk PŚSM:

 • Systematyczny udział w spotkaniach ognisk modlitewnych.
 • Posługiwanie z miłością bliźniemu w swoim środowisku.
 • Uczestnictwo w rekolekcjach dla PŚSM-AM.
 • Bycie gorliwym czcicielem NSPJ przez wzorowe życie katolickie.

Do kogo kieruje się PŚSM?

 • Do: świeckich, duchownych, zakonników, czyli do wszystkich wiernych.
 • Do tych, którzy pragną rozwijać ducha apostolstwa modlitwy w swym życiu.
 • Do dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych.
 • Do poszukujących zażyłości z Bogiem i pragnących rozgrzać Nim swe serce.
 • Do tych, którzy pragną być szczególnie wdzięczni za okazaną im Bożą miłość.
 • Do tych, którzy tęsknią za żywą łącznością z Bogiem w modlitwie i w służbie.
 • Do tych, którzy pragną równać krzywizny swojego i społecznego życia.
 • Do tych, którzy wiedzą, że dobro musi zawsze kosztować i rodzić się w trudzie.
 • Do tych, którzy starają się o siebie, ale także gorliwie troszczą się o innych.
 • Do tych, którzy chcą Niewidzialnego miłować widzialnie w Kościele świętym.
 • Do tych, którzy z miłości do Boga i człowieka pragną „kochać” i „służyć”.

Przynależąc do PŚSM

 • Ożywisz swą wiarę i skutecznie pomożesz innym w jej wzroście i rozwoju.
 • Dojrzewać będziesz i wzrastać duchowo – indywidualnie albo w grupie osób.
 • Dokona się ożywienie twojej modlitwy i wzrośnie odpowiedzialność za Kościół.
 • Łatwiej unikniesz fałszywych dróg i kosztownych zniewoleń.
 • Poznasz lepiej Pana Jezusa jako twego Przyjaciela, Drogę, Prawdę i Życie.
 • Przeniknie twoje życie Miłość Pana Jezusa i uzyskasz pokój w sercu.
 • Skutecznie wyprosisz dla siebie i bliźnich opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • Przyczynisz się do zapanowania większej miłości pomiędzy ludźmi.
 • Zdynamizujesz życie modlitewne i wspólnotowe w twojej parafii.
 • Będziesz w świecie świadkiem i przykładem człowieka modlitwy.
 • Ożywisz twą łączność z Ojcem Świętym, modląc się co miesiąc w jego intencjach.
 • Poznasz ludzi, których życie zostało radykalnie odmienione przez Serce Boże.
 • Przemieniać się będzie twoje życie w żarliwą miłość i służbę bliźnim.
 • Będziesz mógł pomóc innym w duchowym wzroście w wierze.
 • Najświętsza Eucharystia stanie się dla ciebie ożywczym centrum życia.
 • Apostolska misja Kościoła stanie się też i twoją ważną życiową misją.
 • Papieskie odpusty nadane Dziełu Apostolstwa Modlitwy staną się twoim udziałem.
 • Modlitwą i ofiarą pomożesz innym ludziom w osiągnięciu zbawienia.

Pomoc, jaką możesz otrzymać

 • Kierownictwo duchowe na twojej drodze życia.
 • Odpowiednie materiały formacyjne i możliwość odprawienia rekolekcji dla PŚSM.
 • Oparcie w grupie modlitewnej i wzajemne okazywanie sobie duchowej pomocy.
 • Pogłębienie formacji przez lekturę prasy katolickiej, naszego miesięcznika „Modlitwa i Służba” i wartościowych książek.
 • Pierwszopiątkowe, pierwszoniedzielne i inne nabożeństwa w Kościele Świętej Trójcy w Radomiu.
 • W razie potrzeby kontakt: telefoniczny, e-mailowy i listowy z Krajowym Sekretariatem PŚSM, mającym siedzibę przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
 • W Radomiu PŚSM – AM funkcjonuje przy kościele Ojców Jezuitów  (Kościół Świętej Trójcy).  Opiekunem jest o. Leszek Pestka SJ

Oprac. za www.ampolska.co

Uaktualniono 19 maja 2024 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (LP).