MANREZA 1/2024 (17)
SPIS TREŚCI:

POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

PRZYGOTOWANIE DO WYBORU / RYSZARD FRIEDRICH SJ
Wolność, którą św. Ignacy Loyola nazywa obojętnością, jest raczej decyzją człowieka i wyrażeniem jego woli niż jakimś stanem, który ma na niego przyjść sam z siebie. To człowiek ma rozpoznać, że chce być wolny, czyli obojętny, i ma zdecydować, że wybiera obojętność.

 

SERCE SZUKAJĄCE POKOJU I NASZE DECYZJE / LESZEK MĄDRZYK SJ
Jeśli w podejmowanych przez nas decyzjach pragniemy szukać tego, co Bogu się podoba, czyli również prowadzi do naszego szczęścia i pokoju serca, potrzebujemy wolności wewnętrznej. Potrzebujemy wglądu w siebie, by rozpoznać przywiązania do rzeczy, które mogą być przeszkodą w realizowaniu woli Bożej.

 

OBOJĘTNOŚĆ – PODSTAWOWE KRYTERIUM WYBORU WEDŁUG ŚW. IGNACEGO / TOMASZ ORTMANN SJ
Aby dokonać właściwego wyboru, nie jest istotne to, by unikać zła, czy nawet, by zdecydować się na czynienie dobra, ale chodzi przede wszystkim o czynienie tego, co jest bardziej miłe Bogu, co przyniesie większą chwałę Jego Boskiemu Majestatowi.

 

PRZYCZYNA NIEPOKOJU SERCA. O NIEUPORZĄDKOWANYCH PRZYWIĄZANIACH / TADEUSZ HAJDUK SJ
Należy odróżnić za św. Ignacym przywiązanie złe od przywiązania nieuporządkowanego i uporządkowanego. Kryterium rozróżnienia pochodzi z motywacji miłości.

 

OSIĄGNĄĆ POKÓJ SERCA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Duchowy pokój serca można utracić na dwa sposoby: przez grzech oraz przez nieuporządkowane uczucia. Grzech narusza jedność z Bogiem, natomiast nieuporządkowane uczucia zaburzają hierarchię wartości w odniesieniu do Niego. Grzech łatwo zdefiniować, lecz z uczuciami nieuporządkowanymi już tak łatwo nie jest.

 

ZBADAJ MNIE, BOŻE, I POZNAJ MOJE SERCE…/ JAROSŁAW KUFFEL SJ
Dążymy w naszym życiu do dobra, do wewnętrznego pokoju, ładu w życiu „zewnętrznym i wewnętrznym”. Lecz serce, które nie jest wolne i przepełnione pokojem, nie jest w stanie podejmować dobrych decyzji.

 

NA PODOBIEŃSTWO TRÓJCY. JAK W RELACJACH POZOSTAĆ OSOBĄ WEWNĘTRZNIE WOLNĄ / ELŻBIETA GLEBA
Aby w relacjach pozostać osobą wewnętrznie wolną, trzeba umieć znieść krytykę, odrzucenie i osamotnienie – chociażby przez pewien czas. Tak było z Jezusem, nie inaczej też będzie i z nami w wielu sytuacjach i na to On nas przygotowuje. Ogromną siłą jest świadomość wierności Bogu i własnemu sumieniu.

 

CZY PIENIĄDZE SĄ PRZESZKODĄ DO ZBAWIENIA? / MACIEJ TOMASZEWSKI SJ
Relacja osoby do pieniędzy nie jest stanem neutralnym i dlatego czyny ludzkie dokonane w tej sferze podlegają ocenie moralnej. Pieniądze mogą być używane jako narzędzie służące osiągnięciu zbawienia, ale mogą też stać się przeszkodą do zbawienia, kiedy nieodpowiednio się dysponuje nimi.

 

„BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU”. NA CZYM POLEGA UBÓSTWO DUCHOWE I DLACZEGO JEST ONO WAŻNE? / TOMASZ NOGAJ SJ
Autentycznie ubogi w duchu to człowiek szczęśliwy, spełniony. To człowiek bezinteresownie kochający pełnią serca, na wzór Boga Ojca, bezinteresownie kochającego swoje dzieci.