Codziennie o godz. 17.00 z rozważaniami bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.