Spowiedź  w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę od 7.00 do 12.00 i od 15.00 do 16.30.

 

Święcenie pokarmów w sobotę od 8.00 do 14.00 co pół godziny.