Drugie spotkanie z cyklu: Podwieczorek z Benedyktem XVI odbędzie się w niedzielę, 12 marca 2023 roku. Spotkanie odbędzie się w Domu
Zakonnym OO. Jezuitów przy ul. Tybla w Radomiu. Początek o godz. 16. 15. 
Cykl katechez dla dorosłych pod nazwą: Niedzielny podwieczorek z Benedyktem XVI, czyli prezentacja zdumiewających przemilczeń nauczania
Josepha Ratzingera – Benedykta XVI- prowadzi ojciec Mariusz Bigiel SJ. Pierwsze spotkanie, które odbyło się 12 lutego br. nosiło tytuł: Jak odróżnić
głos Jezusa od głosu Heideggera?