Sakrament chorych, będzie udzielany w sobotę 11 lutego

podczas mszy św. o godz. 8.00