Cykl katechez dla dorosłych, zatytułowany:
NIEDZIELNY PODWIECZOREK Z BENEDYKTEM XVI czyli
PREZENTACJA ZDUMIEWAJĄCYCH PRZEMILCZEŃ NAUCZANIA
JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI,
który poprowadzi o. Mariusz Bigiel SJ.
Pierwsze spotkanie rozpocznie się w II niedzielę miesiąca, 12 lutego br. o godz. 16.15
w sali duszpasterskiej domu zakonnego przy ul. Tybla 4, wejście z boku budynku przy bramie.

Otwórz: NEWS – DIECEZJA RADOMSKA RADIO PLUS O PODWIECZORKU Z B-16