25 września w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Szczecinie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, dedykowanej o. Hubertowi Czumie, jezuicie, katechecie i duszpasterzowi akademickiemu w tym ośrodku w latach 1973-1979, gorliwemu kapłanowi, patriocie, opozycjoniście w PRL. Jak napisali organizatorzy uroczystości: „pamiątkowa tablica poświęcona o. Hubertowi jest wyrazem wdzięczności wychowanków, oddaniem hołdu niezwykłemu Człowiekowi i podziękowaniem naszemu Ojcu i Przyjacielowi, za dobro i wartości, jakie wniósł w nasze życie”. Na tablicy umieszczono charakterystyczny cytat z nauczania o. Huberta, że „żadnej sfery działalności ludzkiej, w tym również politycznej, nie należy wyłączać spod zasad Ewangelii”.