Piotr Jordan Śliwiński OFMcap

Często dla samej osoby, która przychodzi do sakramentu pokuty i pojednania, nawet często dla niej to jest śmieszne, odległe i nieadekwatne – mówi znany i ceniony spowiednik.